Bruke flytende teknologi


 • Det øverste diagrammet viser en flytende membran som påføres lett trykk for å fange opp lavfrekvente lyder; det nederste viser mer påført trykk for høyfrekvente lyder.

  Det er enkelt å veksle mellom å lytte til høye eller lave frekvenser.

  Den flytende membranteknologien er en oppfinnelse fra 3M som gjør det lettere og mer effektivt å auskultere en pasient. Du kan høre ulike typer lyder bare ved å justere trykket du bruker på bryststykket til 3M™ Littmann®-stetoskopet.

  Nesten alle Littmann-stetoskoper har minst én flytende membran. (Unntakene: elektroniske, pediatriske og spedbarnsmodeller.) Den flytende teknologien praktisk talt eliminerer behovet for å fjerne, snu og plassere bryststykket bare for å høre ulike lyder.

  Mens stetoskoper av andre merker krever at man skrur av og skifter membraner og klokker, er Littmann-stetoskopene mye enklere og mer brukervennlige.

  For å høre lavfrekvente lyder holder du bryststykket med et lett trykk på pasienten. I denne stillingen er membranen opphengt, slik at den kan gjengi lavfrekvente lyder.

  For å høre høyfrekvente lyder trykker du fast på bryststykket. Ved å trykke på bryststykket blir bevegelsen til membranen begrenset. Dette blokkerer (eller demper) lavfrekvente lyder, slik at du kan høre mer høyfrekvente lyder.