Vanlige spørsmål om Littmann-stetoskoper


Generelle stetoskopspørsmål


Rengjøring og stell


Produktinformasjon


Elektroniske stetoskoper

 • Hva er fordelene med et elektronisk stetoskop?
  Mange hjerte- og lungelyder som er vanskelige å høre av ulike grunner, kan potensielt ikke bli fanget opp selv med normal hørsel. Forsterking sammen med reduksjon av omgivelsesstøy hjelper deg å høre lydene du må høre.
 • 3M™ Littmann® elektronisk stetoskop modell 3100 og 3200 kansellerer gjennomsnittlig 85 % av omgivelsesstøyen som kan forstyrre auskultasjonen, uten å eliminere kritiske kroppslyder. Så det er mye mindre fare for at du ikke hører lydene du må høre i arbeidsmiljøer med mye støy, hele 13 % mindre enn tidligere modeller.
 • Littmann modell 3100 og modell 3200 stetoskoper er konstruert for å kunne bruke tre batterityper. Bruk ett AA alkalisk, litium- eller NiMH-batteri til å drive det elektroniske stetoskopet. Standard batteritype er alkalisk. Hvis du bruker et litium- eller NiMH-batteri, må du endre batteritypen i oppsettsmenyen for det elektroniske stetoskopet for å få en pålitelig angivelse av batterilevetiden på skjermen. Litiumbatteriet er en ikke-oppladbar celle som anbefales for drift av stetoskopet ved lave temperaturer, og har generelt lengre levetid enn et alkalisk batteri. NIMH-batteriet er et oppladbart batteri (ekstern lader kreves).
 • Nei. Det elektroniske stetoskopet fungerer ikke uten batteri.
 • For det første er det viktig å ha på seg stetoskopet riktig. Alle Littmann-stetoskoper har headsett som er vinklet og konstruert for å passe i ørekanalene. Slik gjør du: Hold stetoskopet med ørebøylene loddrett. Når du setter øreproppene i ørene, skal de vinkede øreproppene peke forover, mot nesen din.

  Når stetoskopet er riktig orientert, justerer du volumforsterkningen ved å trykke på "+" og "-" på tastaturet. Pass på at midten av bryststykket har god kontakt med pasienten; det er her lydsensoren sitter. Hvis du fortsatt ikke hører lyd, kontakter du 3M via kontaktskjemaet

 • Ved bruk av 3M™ Littmann® elektronisk stetoskop modell 3100 og modell 3200 er det flere teknikker som er viktige å vurdere, og som kan gi en vesentlig bedre auskultasjonsopplevelse.

  Lydsensoren, der all innhenting av lyd foregår, er ganske liten og sitter i midten av bryststykket (for demonstrasjonsformål kan du ta av membranen og se etter fordypningen under det hvite klistremerket). Området rundt lydsensoren bidrar ikke til innhenting av lyd. Derfor er det viktig at midten av bryststykket har god kontakt med pasienten.

  Bare lett kontakt er nødvendig med Littmann elektroniske stetoskoper. Dette gjelder både håndteringen av stetoskopet og kontakte på pasienten. For høyt trykk på pasienten kan føre til artefaktlyder.

  Kontakten med pasienten må være jevn og konsistent for optimal lydkvalitet. Hvis bryststykket beveges, gir det friksjonsstøy. Det anbefales å starte auskultasjonsundersøkelsen ved et lavere forsterkningsnivå. Hvis du prøver å lytte etter en lyd som er vanskelig å høre, skrur du volumforsterkningen opp. Ved å bruker volumforsterkningen etter behov får du færre forstyrrende lyder under undersøkelsen.

  Til slutt er det viktig å være klar over forskjellen i teknikk mellom ikke-elektroniske stetoskoper og Littmann elektroniske stetoskoper. Ved å holde Littmann elektroniske stetoskoper lett, ha lett kontakt med pasienten, fokusere kontaktpunktet på midten av bryststykket og holde det stødig, får du den beste lydkvaliteten ved auskultasjonen.

 • Batteriet i et Littmann modell 3100 eller modell 3200 stetoskop vil vare i ca. 60 timers kontinuerlig bruk. (Avhengig av Bluetooth®-bruken kan du få en kortere batterilevetid med modell 3200.) Før batteriet er tømt helt, hører du et varselsignal om at batteriet bare har to timers kontinuerlig brukstid igjen. Batterilevetiden bevares hvis du ser Littmann®-logoen. Du er da i standby-modus. Trykk på membranen eller en knapp for å gå inn i aktiv modus. For å slå av stetoskopet kan du gjøre ingenting (stetoskopet slår seg av etter et tidsrom som er basert på STRØM-innstillingen) eller trykk på av/på-knappen i to sekunder (foretrukket).

  Det er flere måter å maksimere batterilevetiden på:

  1. Ved å minimere tiden for bakgrunnsbelysning forlenger du batterilevetiden. Velg Meny > BACKLITE og velg deretter enten DISABLE eller ON DMND (on demand). DISABLE deaktiverer bakgrunnsbelysningen helt, til enhver tid. Med ON DMND aktiveres bakgrunnsbelysningen først når du trykker på av/på-knappen. Hvis du syns bakgrunnsbelysningen er nødvendig for å lese skjermen, velger du bare Meny > BACKLITE > ALWAYS. Dette aktiverer bakgrunnsbelysningen på halv styrke for å gi visuell assistanse og samtidig minimere strømforbruket.

  2. Ved å sikre at funksjonen for automatisk av- og påslåing er aktivert (den skal være det som standard), forlenger du batterilevetiden. Denne funksjonen kan tilpasses for å tillate ulike tidsrom før standby-modus begynner. Velg Meny > POWER > LOW for å optimalisere batterilevetiden. Stetoskopet går da inn i standby-modus etter 10 sekunder uten aktivitet.

  Lydkvaliteten er konstant, selv ved lavt batterinivå. Det elektroniske stetoskopet fungerer ikke uten batteri.

 • Bluetooth® trådløs teknologi er en kommunikasjonsteknologi for små avstander for å erstatte kabler mellom bærbare og/eller stasjonære enheter og samtidig holde et høyt sikkerhetsnivå. De viktigste egenskapene ved Bluetooth-teknologien er robusthet, lav effekt og lav kostnad. Bluetooth-spesifikasjonen definerer en ensartet struktur for tilkobling og kommunikasjon mellom et bredt utvalg av enheter.
 • Nei. En USB Bluetooth®-adapter (dongle) er inkludert når du kjøper et Littmann modell 3200 stetoskop. Bare koble Bluetooth-donglen til PC-en ved hjelp av USB-porten, og datamaskinen blir Bluetooth-aktivert. For optimal ytelse anbefales det å bruke den trådløse donglen som følger med Littmann modell 3200 stetoskop.
 • Littmann modell 3200 stetoskop bruker en klasse 2 Bluetooth-kobling, med en maksimal rekkevidde på 10 m. Bluetooth-rekkevidden blir mindre når det er gjenstander (vegger, møbler, folk) mellom Littmann modell 3200 stetoskop og PC-en. For å forbedre Bluetooth-kommunikasjonen kan du redusere avstanden og/eller sørge for fri sikt mellom Littmann modell 3200 stetoskop og den eksterne enheten.
 • Hvordan kan jeg optimalisere den trådløse ytelsen fra Bluetooth®?

  For optimal trådløs tilkoblingsytelse er det viktig at stetoskopets bryststykke og den trådløse donglen er nær hverandre, og at det ikke er hindringer mellom dem. Vegger, møbler og kropper gir et dårligere trådløst signal.

  Plasseringen av stetoskopet og den trådløse adapteren er avgjørende for god trådløs ytelse. I noen tilfeller kan bruk av en USB-forlengelseskabel som gjør at adapteren kan plasseres høyere eller rettes en annen vei, gi en klar forbedring. 3M anbefaler å bruke en StarTech Desktop USB-forlengelseskabel eller lignende utstyr som kan kjøpes fra mange forhandlere på nett eller i en lokal elektronikkbutikk.

  Under opptak kan det være en fordel å ha PC-en ved siden av pasienten (og ikke bak), slik at pasienten ikke blokkerer signalveien. Hold bryststykket fast med fingertuppene (ikke i håndflaten), slik at den trådløse antennen kan fungere optimalt. Minimer avstanden mellom stetoskopet og PC-en. Under vanlige forhold skal en avstand på 3 m være lett å oppnå.

  Driftsmiljøet spiller også en rolle for tilkoblingsytelsen. Trådløse telefoner, mobiltelefontilbehør, mikrobølgeovner og Wi-Fi-utstyr for datamaskiner kan gi dårlige tilkoblingsytelse og bør vurderes hvis ytelsen er dårligere enn ønsket.

 • Mange vitenskapelige sameksistensstudier av Bluetooth utført av 3M og andre institusjoner har vist at Bluetooth ikke forstyrrer andre trådløse enheter/teknologier. Dessuten støttes Bluetooth sterkt av Continua (SIG-gruppen for telemedisin). En ny Bluetooth-helseenhetsprofil (plug-and-play BT-kommunikasjonsprotokoll for medisinske apper) ble nylig opprettet, og de første samsvarende produktene er nå tilgjengelige. Dessuten har enheter med samme teknologi som våre blitt godkjent i andre miljøer for kritisk pleie, inkludert operasjonsstuer og akuttmottak.
 • Nei. Littmann modell 3200 elektronisk stetoskop er ikke kompatibelt med noen høreapparater med Bluetooth.
 • Som standard blir lyden spilt av direkte til Littmann modell 3200 stetoskop via Bluetooth. Det anbefales å lytte til tidligere opptatte lyder med Littmann modell 3200 stetoskop, da lydkvaliteten er identisk med det du hørte under opptaket. Hvis tilkoblingsikonet er grønt (på StethAssist™ eller Cardioscan®), kan du prøve å øke lydvolumet ved å trykke på "+" stetoskopet.

  Hvis det er merket av for "play to PC", blir lyden spilt av via PC-høyttalerne i stedet for stetoskopet. På grunn av de lavfrekvente lydene som forekommer ved auskultasjon, kan gjengivelsen fra datamaskinhøyttalere (særlig innebygde høyttalere i bærbare PC-er) være svært dårlig, slik at man får inntrykk av at lydene ikke spilles av. Hvis "play to PC" er valgt, fungerer det vanligvis bra med høretelefoner. Med stasjonære PC-høyttalere kan du høre opptaket, men de lavfrekvente lydene blir vanligvis forvrengt. Det beste alternativet for å spille av de opptatte lydene til et publikum er å bruke et høyttalersystem med mellomtonehøyttalere og en subwoofer.

 • Lydfilene overføres via Bluetooth®-kommunikasjon. Bluetooth er en sikker metode for filoverføring. Filer som overføres via Bluetooth, er kryptert og kan bare leses av PC-en som er koblet til Littmann modell 3200 elektronisk stetoskop.
 • Før du kan overføre data mellom de to Bluetooth®-enhetene, må de "pares" elektronisk. Paring er en oppdagelses- og autentiseringsprosess som lar et Bluetooth-utstyrt Littmann modell 3200 stetoskop kommunisere med en annen Bluetooth-utstyrt enhet, og oppretter koblingen mellom disse to enhetene som et klarert par. StethAssist kan huske klarert paring med opptil åtte ulike Bluetooth-enheter, men kan bare kommunisere med én paret enhet om gangen. Du kan heller ikke pare to Littmann modell 3200 stetoskoper sammen.

  Når det er paret, kan Littmann modell 3200 stetoskop kobles til PC-en som kjører StethAssist. Velg alternativet CONNECT ved å trykke på og slippe (M)-knappen. LCD-skjermen angir at Bluetooth-koblingen er aktiv. Stetoskopet går automatisk tilbake til operasjonell status.

 • Littmann anbefaler å rengjøre stetoskopet mellom hver pasient med en 70 % oppløsning av isopropylalkohol eller serviett. Stetoskopet skal ikke dyppes i væske eller steriliseres. Se, Rengjøring og stell for mer informasjon om rengjøring av både elektroniske og mekaniske stetoskoper.
 • Gå til www.littmann.com/stethassist for å laste ned og installere den nyeste versjonen av StethAssist-programvaren, som nå er kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
 • StethAssist™ er programvare som brukes med 3M™ Littmann® elektronisk stetoskop modell 3200 for opptak og visning av hjertelyder og andre fysiologiske akustiske signaler. StethAssist-programvaren fungerer med Littmann modell 3200 stetoskop og kjører på en PC som oppfyller de angitte kravene.
 • 3M™ Littmann® elektronisk stetoskop modell 3100 og modell 3200 har gjennomgått spruttester, falltester, rengjøringstester, knappetrykkstester og annen krevende testing for å sikre at de kan motstå de tøffeste forhold. Den solide konstruksjonen i støpt metall og holdbare kromfinishen på bryststykket kan motstå årelang slitasje. Littmann modell 3100 og modell 3200 stetoskoper er validert for å fungere ved -22 °F til 104 °F (-30 °C til 40 °C) og en relativ luftfuktighet på 15–93 %.

3M™ Littmann® TeleSteth™ System